script> (()=>{var u=class{constructor(t){this.wrapper=t;if(this.minus=t.querySelector('[button="minus"]'),!this.minus){console.error("Missing minus button",t);return}if(this.plus=t.querySelector('[button="plus"]'),!this.plus){console.error("Missing plus button",t);return}if(this.input=t.querySelector('input[type="number"], input[inputmode="numeric"]'),!this.input){console.error("Missing valid input",t);return}this.step=Number(this.input.getAttribute("step")||"1")||1,this.input.hasAttribute("min")&&(this.min=Number(this.input.getAttribute("min"))),this.input.hasAttribute("max")&&(this.max=Number(this.input.getAttribute("max"))),this.input.setAttribute("readonly",""),this.value=Number(this.input.value)||0,this.minus.addEventListener("click",n=>{if(n.preventDefault(),n.stopPropagation(),this.min==null)this.input.value=(this.value-this.step).toString();else{let e=this.value-this.step;e{if(n.preventDefault(),n.stopPropagation(),this.max==null)this.input.value=(this.value+this.step).toString();else{let e=this.value+this.step;e>this.max&&(e=this.max),this.input.value=e.toString()}this.input.dispatchEvent(new Event("change",{bubbles:!0}))}),this.input.addEventListener("change",n=>{this.value=Number(this.input.value)})}minus;plus;input;value;step=1;min;max};function s(){document.currentScript.closest('.w-form').querySelectorAll('[forms="increment-decrement"]').forEach(i=>{i.dataset.minusPlus||(new u(i),i.dataset.minusPlus="true")})}s();document.addEventListener("udesly.refresh",s);document.addEventListener("wf-change-cart-state",s);document.querySelectorAll('form[data-node-type="commerce-cart-form"]').forEach(i=>{new MutationObserver(s).observe(i,{childList:!0,subtree:!0})});})(); style> [forms="increment-decrement"] input[readonly] { cursor: none; background-color: inherit; } [forms="increment-decrement"] input[type='number']::-webkit-inner-spin-button, [forms="increment-decrement"] input[type='number']::-webkit-outer-spin-button { display: none; }

Alumni общност

Най-ангажираните, компетентни и задвижени от смисъл ментори и младежи, взели отговорно и пълноценно участие в сезоните ни, могат да станат част от ексклузивната ни Alumni общност.

Ползите на Alumni общността

Кандидатствай
Дългосрочно ангажиране с общността
Изграждаме целенасочена и сплотена общност, в която вдъхновението, знанието и запознанствата се разпространяват по естествен път.
Приемственост, израстване и споделеност
Вярваме в силата на менторската общност като инструмент за личностно, кариерно и предприемаческо израстване и за обогатяване на мрежата ни от контакти.
Смисленост и автентичност
Обединяваме смислени хора, на които предоставяме смислени възможности за изграждането на смислени взаимоотношения. Без външни интереси.

Инициативите в Alumni общността

1
Ежемесечни присъствени събития
Времето, в което се събираме на живо, изграждаме ценни взаимоотношения, създаваме спомени и придобиваме полезни знания. Форматите са networking със социални игри и тематични workshops с подбрани гост-лектори.
2
Ежемесечни запознанства по интереси
Организираме индивидуални запознанства между членовете ни, взимайки предвид техните професионални и лични интереси. Как, кога и къде да се продължи контактът е в техните ръце.
3
Достъп до членска база данни
Всеки от нас търси доверени, съвестни и компетентни хора. Предоставяме достъпа до стотици доказали се във времето членове, с налични контакти, компетенции и интереси, от които да се избира.
4
Менторски подбор
Какво, ако имахме по ментор за всяка наша цел? На база професионалните цели и предизвикателства на нашите членове, можем във всеки момент от годината да намерим подходящ за тях ментор. Без възрастови ограничения.
5
Летни морски ритрийти
Прекарваме няколко дни на пресечната точка между забавното, полезното, автентичното и предизвикателното. Истински и в дълбочина се отдаваме на себе си и на останалите. Част от времето прекарваме във фасилитирани сесии, а другата - забавлявайки се.

Част от членовете в Alumni

Теофил
Шиков
Ивилина Гавазова
Галин
Стефанов
Александрина
Икономова
Робърт
Желязков
Венцислава
Николова
Александър
Балджиев
Николай-Емил
Шопов
Александър
Иванов
Теодор
Георгиев
Илия
Дечков
Деси
Джагър
Георги
Малчев
Владимир
‍Кънчев
Иван
Катинчаров
Тихомир
Стаменов
Петър
Пройков
Павел
Панов
Константин
Харалампиев
Етиен
Янев
Виктор
Стоилов
Георги
Янков
Пламен
Мотев
Илиян
Коджахристов
Ани
Хира
Илия
Вълчанов
Ивайло
Йоргов
Петя
Попова
Ивайло
Георгиев
Йонко
Минев
Даниела
Назим
Стефан
Кьосев
Енея
Георгиева
Никола
Томов
Александър
Карагьозов
Стефания
Иванова
Теофил
Шиков
Ивилина Гавазова
Галин
Стефанов
Александрина
Икономова
Робърт
Желязков
Венцислава
Николова
Александър
Балджиев
Николай-Емил
Шопов
Александър
Иванов
Теодор
Георгиев
Илия
Дечков
Деси
Джагър
Константин
Харалампиев
Етиен
Янев
Виктор
Стоилов
Георги
Янков
Пламен
Мотев
Илиян
Коджахристов
Георги
Малчев
Владимир
Кънчев
Иван
Катинчаров
Тихомир
Стаменов
Петър
Пройков
Павел
Панов
Ани
Хира
Илия
Вълчанов
Ивайло
Йоргов
Петя
Попова
Ивайло
Георгиев
Йонко
Минев
Даниела
Назим
Стефан
Кьосев
Енея
Георгиева
Никола
Томов
Александър
Карагьозов
Стефания
Иванова

Включи се!

Членовете на Alumni общността - ментори, младежи и приятели на програмата - се характеризират с развита ценностна система, висока ангажираност и професионална компетентност. Включването е възможно само след покана от екипа на Mentor the Young или след проактивно кандидатстване и одобрение.

Запазваме си правото да се свържем единствено с хората, които са одобрени за включване в Alumni общността.

Благодарим, че изпратихте Вашето запитване.

Ще се свържем с Вас в най-кратък срок.
Увери се, че няма линкове в голямото текстово поле.