Философия на развитие

Mentor the Young е фондация в обществена полза с идеалната цел да популяризираме, развиваме и правим по-достъпно менторството в България и в региона. Историята ни започва през недалечната 2021 г. когато се обединихме зад нашата мисия. За първите ни две години и половина имахме удоволствието, но и отговорността, да работим с над 3,600 ментори и младежи и 50 партньорски компании.

Философията зад ръководенето на организацията е да изграждаме стратегически, оперативни и финансови модели, позволяващи предвидимо, устойчиво и независимо осъществяване на мисията ни.

Как инвестираме всеки един лев?

Менторство
За ежегодната промоция, интервюиране, свързване, подготовка и координиране на 2,000 ментори и младежи, инвестираме към 60 ст. от всеки набран лев.
Администрация
За поддръжка, администрация и устойчивост на организацията, разпределяме средно 15 ст. от всеки дарен лев.
Събития
За планиране, провеждане и надграждане на над 100 ежегодни менторски, образователни и нетуъркинг събития, даваме около 25 ст. от всеки дарен лев.

Как инвестираме времето си?

Mentor the Young Bulgaria
Основната ни дейност е в България. Ежегодно провеждаме по два сезона - пролетен и зимен - всеки от които е за до 1,000 човека. Към 70% от времето си насочваме към подготовката, провеждането и надграждането на всяко издание.
Mentor the Young Alumni
Изграждаме и нашата Alumni общност. В нея включваме най-активните и ангажирани ментори и младежи от сезоните ни. Около 15% от енергията ни инвестираме в поддръжката и разрастването на общността на Mentor the Young.
Mentor the Young Serbia
Представяме си бъдеще, в което Mentor the Young има регионално присъствие и осъществява модели на международно менторство. През ноември на 2024 г. стъпваме в Сърбия. Приблизително 15% от усилията си влагаме във валидацията и осъществяването на сезони в чужбина.

Финанси

Държим на пълната прозрачност. Всеки наш партньор, ментор, младеж, член или дарител може да знае как набираме и инвестираме финансовите си средства.

Приходният ни финансов модел включва няколко основни направления - корпоративни дарения, корпоративни спонсорства и индивидуални дарения. Разходите, от своя страна, разпределяме сред няколко основни пера - заплати, събития и администрация.
Приходи202220232024 (май)2022-2024
Дарения (компании)лв. 164,560лв. 211,036лв. 77,950лв. 453,545
Спонсорство (компании)лв. 0лв. 68,150лв. 15,000лв. 83,150
Дарения (участници)лв. 5,456лв. 26,625лв. 17,874лв. 49,955
Общо приходилв. 170,016лв. 305,811лв. 110,824лв. 586,650
Разходи202220232024 (май)2022-2024
Заплатилв. 78,516лв. 193,505лв. 61,603лв. 333,625
Събитиялв. 41,232лв. 86,230лв. 31,962лв. 159,424
Администрациялв. 5,280лв. 26,939лв. 40,057лв. 72,276
Общо разходилв. 125,028лв. 306,674лв. 133,623лв. 565,325
Разполагаемостлв. 44,988-лв. 864-лв. 22,799лв. 21,325