Насоки за общността

Присъединявайки се към менторската програма Mentor the Young, вие се присъединявате към общността, която се сформира около всяко нейно издание. Тъй като нашата общност нараства динамично, няколко основни правила относно очакваното поведения биха били полезни за всички нас. Тези насоки обхващат както онлайн поведението (напр. онлайн срещи, имейл комуникация и социални мрежи), така и нашите събитията и срещи на живо. Важно е всеки, който е част от програмата Mentor the Young, да е запознат с насоките за поведение в общността и да се придържа към тях.​Нарушаването на една или повече от тези насоки може да доведе до премахване на членове от общността без необходимост от предупреждение или аргументация от наша страна. Молим ви да използвайте най-добрата си преценка, а ако търсите повече яснота или имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.
Нашето обещание
В интерес на поддържането на отворена и приветлива среда, ние като организатори се ангажираме да направим участието в нашата програма и нашата общност положително изживяване за всички, без тормоз и дискриминация, независимо от тяхната възраст, етническа принадлежност, полова идентичност и изразяване, образование, националност, външен вид, раса, религия и/или сексуална идентичност и ориентация.
Нашите указания
Очакваме всички участници в общността да следват няколко основни принципи:

1. Бъдете добронамерени.
Ние всички сме част от една общност, така че е особено важно да бъдем дружелюбни, добронамерени и да се стараем да бъдем добри хора. Отнасяйте с другите така, както бихте искали те да се отнасят с вас.

2. Бъдете уважителни и конструктивни.
Понякога е възможно в общността да срещнете и общувате с други участници, гостуващи лектори и/или партньори, с които да не сте съгласни. Не забравяйте да изразявате вашето мнение и да давате обратната си връзка по конструктивен и уважителен начин дори когато общувате в подобни ситуации.

3. Бъдете отворени и приобщаващи.
Включете се в програмата на Mentor the Young с нагласата да работите заедно с останалите участници и членове на общността. Можем да научим много един от друг, а споделянето на знания е особено удовлетворяваща част от менторската динамика, независимо дали сме в ролята на ментор или младеж. Използвайте приветлив и приобщаващ език и уважавайте различните гледни точки и опит, които отсрещната страна може да има.

4. Подхождайте сериозно към участието си.
Участието в Mentor the Young е индивидуално изживяване, което може да изглежда различно при отделните участници, в зависимост от техните цели, приоритети и очаквания. Въпреки това, голяма част от дейностите, случващи се в общността, са обвързани с конкретна програма, време и място на провеждане. За да бъде полезна за възможно най-много участници, е хубаво да уважавате поетите ангажименти и да информирате своевременно, ако нямате да имате възможност да се включите пълноценно в тях.‍
Неприемливо поведение
‍Примерите за неприемливо поведение от страна на участниците могат да включват:

1. Използване на неуместен и неуважителен език, който може да се определи и като форма на сексуален тормоз.

2. Обиди, унизителни коментари и/или лични атаки, както и всякаква друга форма на вербален или физически тормоз.

3. Злоупотребяване с личната информация и данни на други участници, гост-лектори и/или партньори на Mentor the Young.

4. Дискриминация или тормоз въз основа на раса, цвят на кожата, религия, национален произход, произход, състояние на бременност, пол, полова идентичност или изразяване, възраст, семейно положение, умствено или физическо увреждане, медицинско състояние и/или сексуална ориентация.

5. Друго поведение, което разумно може да се счита за неподходящо в професионална среда.
Всички ние заедно изграждаме и представляваме общността на Mentor the Young, в която и менторите, и младежите имат възможност да развиват себе си и да се възползват пълноценно от възможностите, които участието в менторската ни програма предлага. За нас е изключително важно всеки аспект от изживяването в Mentor the Young да се характеризира от една градивна, полезна, вдъхновяваща, свободна от тормоз и дискриминация култура.

Благодарим ви за приноса към поддържането на общността на Mentor the Young като едно полезно и удовлетворяващо място, където всички имаме възможност да усетим от първа ръка трансформативната сила на менторството.