Насоки за общността

Присъединявайки се към нашата програма Mentor the Young, вие се присъединявате към общност. Като всяка нарастваща общност, няколко основни правила относно очакваното поведение са полезни за всички. Тези насоки обхващат както онлайн поведението (напр. онлайн срещи, имейл комуникация и социални канали), така и събитията и срещните ни на живо. Важно е всеки, който е част от нашата програма да е запознат с насоките за поведение в общността и да се придържа към тях.​

Нарушенията на тези насоки могат да доведат до премахване на членове от общността без необходимост от предупреждение или аргументация от наша страна. Използвайте най-добрата си преценка и ако искате повече яснота или имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.

Нашето обещание

В интерес на насърчаването на отворена и приветлива среда, ние като организатори се ангажираме да направим участието в нашата програма и нашата общност изживяване без тормоз за всички, независимо от възраст, етническа принадлежност, полова идентичност и изразяване, образование, националност, външен вид, раса, религия или сексуална идентичност и ориентация.

Нашите указания

Очакваме всички участници в общността да следват няколко основни принципи:
1.
Бъдете добронамерени. Ние всички сме част от една и съща общност, така че бъдете дружелюбни, добронамерени и като цяло добри хора. Бъдете такива, каквито искате другите около вас да бъдат.
2. Бъдете уважителни и конструктивни. Понякога общността ни може да е съставена от различни участници, гостуващи лектори и партньори, с които невинаги ще бъдем съгласни. Не забравяйте да бъдете уважителни и конструктивни, когато общувате с други участници в общността.
3. Бъдете приобщаващи и работещи в сътрудничество. Работете заедно! Можем да научим много един от друг. Споделяйте знания и си помагайте взаимно. Използвайте приветлив и приобщаващ език и уважавайте различните гледни точки и опит.
4. Участвайте и споделяйте. Това е вашата общност, така че работете заедно, за да я направите полезна. Присъединете се към дискусии, споделяйте знания, появявайте се на срещи, предлагайте обратна връзка и си помагайте взаимно! Можем да научим много един от друг.

Примерите за неприемливо поведение от страна на участниците могат да включват:
1. Използване на сексуален език или изображения и извършването на нежелани сексуални постъпки
2. Тролване, обидни или унизителни коментари и лични атаки, както и обществен или индивидуален тормоз
3. Публикуване на чужда лична информация като физически или електронен адрес, без изрично разрешение
4. Дискриминация или тормоз въз основа на раса, цвят на кожата, религия, национален произход, произход, състояние на бременност, пол, полова идентичност или изразяване, възраст, семейно положение, умствено или физическо увреждане, медицинско състояние или сексуална ориентация.
5. Друго поведение, което разумно може да се счита за неподходящо в професионална среда


Заедно участваме в общността Mentor the Young, където всички ментори и младежи имат възможност да достигнат пълния си потенциал. Членовете на общността трябва да направят всичко възможно, за да създадат положителна култура на общността, която е градивна, полезна, вдъхновяваща, свободна от тормоз и дискриминация.​

Благодарим ви, че давате своята роля, за да помогнете на всеки член на общността да расте и да процъфтява!