Какво означава вашата
подкрепа?

300 лв.

са разходите, позволяващи ни да приемем един участник в Mentor the Young.
Като фондация предвиждаме финансирането на дейностите ни чрез стратегическата подкрепа на нашите партньори. Интересът към нас продължава да расте, което ни дава възможността, но и отговорността, да включваме все повече младежи и ментори.​

Участието в програмата винаги е било и ще бъде напълно безплатно, а този дарителски портал е в отговор на множество запитвания от наши съмишленици, припознали се в мисията и ценностите на Mentor the Young, които искат да ни подкрепят допълнително.
linkedin logo
Популяризираме и развиваме менторството в България като инструмент за професионално, предприемаческо и личностно развитие. Свързваме търсещи със знаещи и изграждаме устойчиви общности около споделени ценности, задвижени от въпроса "Как би изглеждала България, ако всеки целеустремен млад човек има възможността да работи с качествени и вдъхновяващи ментори?".

Като основател и проектен лидер на Mentor the Young давам своето обещание, че нашата работа винаги ще бъде характеризирана с най-високите стандарти за качество, отношение и индивидуален подход, на които сме способни и благодарение на които успяваме да изграждаме будна общност около менторството.
Александър Граматиков
Основател & Проектен лидер
+359 89 588 7102
alex@mentortheyoung.com
Популяризираме и развиваме менторството в България като инструмент за професионално, предприемаческо и личностно развитие. Свързваме търсещи със знаещи и изграждаме устойчиви общности около споделени ценности, задвижени от въпроса "Как би изглеждала България, ако всеки целеустремен млад човек има възможността да работи с качествени и вдъхновяващи ментори?".

Като основател и проектен лидер на Mentor the Young давам своето обещание, че нашата работа винаги ще бъде характеризирана с най-високите стандарти за качество, отношение и индивидуален подход, на които сме способни и благодарение на които успяваме да изграждаме будна общност около менторството.
linkedin logo
Александър Граматиков
Основател & Проектен лидер

Екип

linkedin logo
Николай Торнин
Partner, Operations Lead
linkedin logo
Любослав Димитров
Partner, Brand Lead
linkedin logo
Марто Лишански
Program Coordinator
linkedin logo
Петя Митрева
Program Coordinator
linkedin logo
Евелин Георгиева
Program Coordinator
linkedin logo
Ивета Колева
Program Coordinator

96%

биха препоръчали
програмата

Обратна връзка от над 900 участници от първи, втори и трети сезон.

Постиженията
ни за 18 месеца

46

участници

324

участници

548

участници

912

участници
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4

46

участници
Сезон 1

324

участници
Сезон 2

548

участници
Сезон 3

912

участници
Сезон 4