OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI

OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI

Fondacija Mentor mladih je neprofitno pravno lice registrovano pod ZULNC i TZ Republike Bugarske sa EIC 206805165, sa sedištem i adresom uprave: Sofija; okrug Mladost; kv. Mladost 1, ul. Dimitar Dospevski 42a; Bl. 42a; Ulaz 1; sprat 14; App. 66, (ukratko, mi/nos/kontrolor ličnih podataka).

Omladinska mentorska fondacija, deluje preko veb stranice vvv.mentortheioung.com, u daljem tekstu „Sajt“.

Možete nas kontaktirati telefonom +359 89 588 7102 i na e-mail adresu: hello@mentortheyoung.com

U sledećim paragrafima naći ćete detaljne informacije o obradi vaših ličnih podataka u zavisnosti od osnove na kojoj ih obrađujemo.

ŠTA SU LIČNI PODACI?
Lični podaci su sve informacije ili skup informacija koje vas identifikuju ili bi se mogle koristiti za vašu identifikaciju (zajedno sa drugim informacijama koje navedete u obrascu za kontakt).

KOJE LIČNE PODATKE PRIKUPLJAMO O VAMA?Tehnički podaci koji nam se automatski šalju kada koristite naš sajt - IP adresa, informacije o uređaju sa kojeg posećujete veb lokaciju, grad i zemlja iz koje posećujete sajt; Kolačići - za identifikaciju vašeg pretraživača ili uređaja; za više informacija pročitajte našu politiku kolačića; Ime, prezime, adresa e-pošte (adresa), broj telefona, starost, link do prog podružnica u društvenim i poslovnim mrežama, informacije o obrazovanju i radnom iskustvu, lična i profesionalna interesovanja i motivacija, sklonosti, tema poruke i sadržaj poruke, prilikom popunjavanja različitih obrazaca postavljenih na našoj veb stranici, uključujući kontakt obrazac i slanje mišljenja i/ili komentara; CV i druge relevantne informacije - u slučajevima kada ste nam dali saglasnost da delimo lične podatke sa našim partnerima u vezi sa pronalaženjem posla.

NA KOJOJ PRAVNOJ OSNOVI OBRAĐUJEMO VAŠE LIČNE PODATKE? Prijavljivanje za programe koje nudi Fondacija za mlade Mentore: Vaše lične podatke obrađujemo u svrhu prijave na naše programe na osnovu vašeg pristanka. Popunjavanjem odgovarajućeg obrasca za registraciju smatraćemo da ste nam dali saglasnost za obradu vaših ličnih podataka u vezi sa vašim učešćem u našim programima i inicijativama.Primajte obaveštenja o drugim programima, uslugama i vestima koje nudi Fondacija za mlade Mentore: Vaše lične podatke ćemo obrađivati u svrhu direktnog marketinga sa naše strane (imena, adresa e-pošte, telefon) tek nakon vaše izričite saglasnosti. Nećemo predvideti nikakve štetne posledice za vas ako odbijete da obrađujete svoje lične podatke u tu svrhu. Najčešće ćemo vam slati marketinške informacije u vezi sa našim programima i inicijativama. Proverom obrasca za saglasnost u obrascu za registraciju u vezi sa direktnim marketingom smatraćemo da ste nam dali izričitu saglasnost za obradu vaših ličnih podataka u svrhu direktnog marketinga.Deljenje vaših ličnih podataka sa našim partnerima u vezi sa otvorenim pozicijama i pronalaženjem zaposlenja kod naših partnera: Vaše lične podatke (imena, adresa e-pošte, telefon, CV) ćemo deliti sa našim partnerima tek nakon vaše izričite saglasnosti. Nećemo predvideti nikakve štetne posledice za vas ako odbijete da obrađujete svoje lične podatke u tu svrhu. Proverom vaše saglasnosti u registracionom obrascu za primanje informacija o obaveštenjima i informacijama o oglasima za posao, drugim programima i inicijativama ili uslugama koje pružaju partneri Fondacije, smatraćemo da ste nam dali izričitu saglasnost da delimo vaše lične podatke sa ovim trećim licima. Razumete i slažete se da delimo vaše lične podatke sa našim partnerima koji će, kao pojedinačni kontrolori podataka, obrađivati vaše lične podatke na njihovoj pravnoj osnovi u svrhu sprovođenja intervjua i zapošljavanja.

Povratne informacije: Obrađujemo vaše lične podatke kako bismo odgovorili na vaš upit, rešili tehnički problem ili pružili drugu pomoć. Obrada ličnih podataka zasniva se na vašoj saglasnosti, datoj izvršenjem odgovarajuće radnje — slanjem zahteva itd. Svoju saglasnost možete povući u bilo kom trenutku slanjem pismenog zahteva hello@mentortheyoung.com. Vaši lični podaci se čuvaju sve dok se ne postignu svrhe za koje su prikupljeni ili dok ne povučete saglasnost za njihovu obradu.
U slučajevima kada moramo da se pridržavamo zakona koji se odnosi na nas i zahteva obradu vaših ličnih podataka na duži period, ili su podaci neophodni u vezi sa ili za odbranu pravnih zahteva, nastavićemo da obrađujemo lične podatke do isteka traženog roka ili dok se relevantni zahtevi ne riješe.
Takođe možemo da čuvamo podatke u agregiranom i anonimnom obliku tako da se ne smatraju ličnim u smislu važećeg nacionalnog i evropskog zakonodavstva.

U KOJE SVRHE PRIKUPLJAMO VAŠE LIČNE PODATKE?
Lični podaci koje dobijete biće korišćeni kako bismo mogli da ispunimo naša ovlašćenja i obaveze prema vama, kao i da pomognemo u ispunjavanju vaših prava, uključujući, ali ne ograničavajući se na: Da vas uključimo u programe koje nudi Fondacija za mlade Mentore; Da odgovorimo na vaše upite, mišljenja i preporuke i potrebu za pomoći; šaljemo informacije vezane za specijalizovane usluge koje pružamo i događaje koje organizujemo; Da vas povežemo sa našim partnerima koji vam mogu naći posao; Za statistiku svrhe.

KAKO OBRAĐUJEMO VAŠE LIČNE PODATKE

Obrada ličnih podataka uključuje prikupljanje, čuvanje, strukturiranje, prenos, deljenje, ispravljanje, ažuriranje, brisanje, uništavanje i sve druge radnje koje se sprovode sa vašim ličnim podacima.

PRUŽANJE PODATAKA TREĆIM LICIMA
Vaši lični podaci mogu se deliti sa trećim licima u sledećim okolnostima:
Kompanijama povezanim sa Fondacijom i pružaocima usluga da pruže proizvode ili usluge koje ste tražili od nas. Zahtevamo sve treće strane da se pridržavaju naših smernica i zakonskih zahteva za zaštitu ličnih podataka. Sklapamo ugovore i dodatne ugovore u vezi sa obradom ličnih podataka sa obradom podataka sa kojima radimo i pratimo njihove aktivnosti kako bismo osigurali da su u skladu sa politikama i procedurama Fondacije.Tamo gde imamo obavezu da otkrijemo vaše lične podatke kako bismo ispunili zakonske obaveze, ostvarili naša prava ili zaštitili interese fondacije.Uz vašu saglasnost, možemo da delimo vaše lične podatke sa našim partnerima u vezi sa vašim zapošljavanjem.

IZVORI LIČNIH PODATAKA
Vaše lične podatke dobijamo direktno od vas, prilikom popunjavanja relevantnih obrazaca za registraciju. Ne primamo podatke od trećih strana.

SIGURNOST I ZAŠTITA VAŠIH LIČNIH PODATAKA
Da bismo osigurali adekvatnu zaštitu vaših ličnih podataka, primenjujemo sve potrebne organizacione i tehničke mere predviđene Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Fondacija je uspostavila pravila za sprečavanje zloupotreba i kršenja bezbednosti. Svi naši zaposleni su obučeni da rade sa ličnim podacima u skladu sa opštim principima zaštite podataka, posebno ograničavanjem svrhe, minimizacijom podataka itd.

Za maksimalnu sigurnost u obradi, prenosu i skladištenju vaših podataka, možemo koristiti dodatne mehanizme zaštite kao što su šifrovanje, pseudonimizacija itd.

VAŠA PRAVA
Svaki korisnik sajta/učesnik u programu ili inicijativi ima pravo da:Informacije (u vezi sa obradom njegovih ličnih podataka od strane nas, kao kontrolor ličnih podataka); Pristup sopstvenim ličnim podacima; Ispravljanje (ako su podaci netačni); Brisanje ličnih podataka; Ograničenje obrade od strane kontrolora ili obrade ličnih podataka; Prenosivost ličnih podataka; Prigovor na obradu njegovih ličnih podataka; Pravo da ne bude predmet odluke zasnovan isključivo na automatizovanoj obradi, uključujući profilisanje koje stvara pravne posledice za vas ili slično utiče na vas u značajnoj meri; Pravo na žalbu i zaštitu u sudskom ili administrativnom nalogu, u slučaju da su vaša prava u vezi sa vašim ličnim podacima povrijeđena.Pravo na povlačenje saglasnosti za obradu ličnih podataka. Sva prava možete ostvariti u bilo kom trenutku obrade vaših ličnih podataka tako što ćete nas kontaktirati putem e-pošte: hello@mentortheyoung.com.

Žalba nadzornom organu
Žalbu protiv nezakonite obrade vaših ličnih podataka možete podnijeti Komisiji za zaštitu ličnih podataka ili nadležnom sudu.

Organ koji reguliše aktivnost Sajta je Komisija za zaštitu ličnih podataka (KPDP), sa sledećim koordinatama:

Za KPDP:
Sajt: https://www.cpdp.bg/
Tel: 02/91-53-518
e-mail: kzld@cpdp.bg
adresa: Sofija 1592, bul. „Profesor Cvetan Lazarov“ № 2

PROMENE I AŽURIRANJA

Možemo ažurirati uslove ove politike u bilo kom trenutku. Molimo vas da povremeno posetite ovu stranicu da biste bili upoznati sa najnovijim promenama. O značajnim promenama ćemo vas obavestiti postavljanjem istaknutog obaveštenja na veb lokaciji ili slanjem e-pošte osobama pogođenim promenama. Ako nastavite da koristite našu veb stranicu i usluge, smatraćemo da ste pročitali i slažete se sa ovim promenama.Poslednji put ažurirano: 11.10.2022